Blogger Người Buôn Gió: Từ Phất Lộc-Hà Nội đến Weimar-Đức - VIỆT NAM - RFI

 

 1. 06:18 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 06:25 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 06:32 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 06:39 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 06:46 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 06:53 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 07:00 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 07:07 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 07:14 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 07:21 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 07:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 07:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 07:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 07:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 07:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 08:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 08:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 08:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 08:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 08:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 08:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 08:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 08:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 08:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 09:06 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

VIỆT NAM

Phỏng vấn Việt Nam Đức

Blogger Người Buôn Gió: Từ Phất Lộc-Hà Nội đến Weimar-Đức

media Blogger Người Buôn Gió DR

Ngày 17/04 vừa qua, anh Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió, đã đến được thành phố Weimar của Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng do thị trưởng thành phố này cấp cho những văn nghệ sĩ từ các nước được mời đến đây để tham quan và lấy cảm hứng sáng tác về thành phố được coi là biểu tượng của văn hóa châu Âu.

Từ Weimar, blogger Người Buôn Gió trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.

Blogger Người Buôn Gió 24/04/2013 nghe

 

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.