Việt Nam : Lời tuyên bố của các công dân tự do - VIỆT NAM - RFI

 

 1. 05:36 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 05:43 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 05:50 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 05:57 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 06:04 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 06:11 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 06:18 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 06:25 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 06:32 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 06:39 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 06:46 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 06:53 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 07:00 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 07:07 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 07:14 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 07:21 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 07:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 07:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 07:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 07:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 07:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 08:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 08:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 08:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 08:24 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

VIỆT NAM

Phỏng vấn Việt Nam

Việt Nam : Lời tuyên bố của các công dân tự do

media

Sau vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải ngày 26/02/2013 vì chỉ trích tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng trên vấn đề góp ý sửa đổi Hiến pháp, một số người, đa số là các blogger, Facebooker ở Việt Nam, đã khởi xướng Lời tuyên bố công dân tự do, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội.

Blogger Huỳnh Công Thuận 02/03/2013 écouter

Lời tuyên bố này, cho tới nay, đã nhận được chữ ký của 1.200 người. RFI phỏng vấn một trong những người khởi xướng Lời tuyên bố của các công dân tự do, blogger Huỳnh Công Thuận từ Sài Gòn.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.