Đưa vào trại tâm thần, hình thức đàn áp mới đối với giới blogger Việt Nam - VIỆT NAM - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 03/31/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  PHÁT THANH 03/31/2015 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu
  Bản tin 03/28/2015 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu
  PHÁT THANH 03/28/2015 15g17, GMT
đóng

VIỆT NAM

Phỏng vấn Việt Nam Dân chủ

Đưa vào trại tâm thần, hình thức đàn áp mới đối với giới blogger Việt Nam

media Blogger Lê Anh Hùng -Hà Nội ngay sau khi được trả tự do ngày 05/02/201 … Reuters

Ngày 24/01/2013 blogger Lê Anh Hùng đã bị đưa vào một trại tâm thần ở Hà Nội. Do áp lực của quốc tế và dư luận trong nước, cuối cùng chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho blogger này ngày 05/02/2013.

Việc đưa vào trại tâm thần là một hình thức đàn áp mới đối với giới blogger độc lập ở Việt Nam.
 

Blogger Lê Anh Hùng là tác giả nhiều bài viết tố cáo các lãnh đạo chế độ Hà Nội. Một ngày sau khi được tự do, Lê Anh Hùng trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.

Lê Anh Hùng-Hà Nội 08/02/2013 nghe

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.