Đưa vào trại tâm thần, hình thức đàn áp mới đối với giới blogger Việt Nam - VIỆT NAM - RFI

 

 1. 09:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 09:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 09:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 09:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 09:48 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 09:55 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 10:02 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 10:09 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 10:16 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 10:23 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 10:30 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 10:37 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 10:44 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 10:51 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 10:58 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 11:05 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 11:12 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 11:19 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 11:26 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 11:33 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 11:40 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 11:47 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 11:54 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 12:01 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 12:08 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

VIỆT NAM

Phỏng vấn Việt Nam Dân chủ

Đưa vào trại tâm thần, hình thức đàn áp mới đối với giới blogger Việt Nam

media Reuters

Ngày 24/01/2013 blogger Lê Anh Hùng đã bị đưa vào một trại tâm thần ở Hà Nội. Do áp lực của quốc tế và dư luận trong nước, cuối cùng chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho blogger này ngày 05/02/2013.

Việc đưa vào trại tâm thần là một hình thức đàn áp mới đối với giới blogger độc lập ở Việt Nam.
 

Blogger Lê Anh Hùng là tác giả nhiều bài viết tố cáo các lãnh đạo chế độ Hà Nội. Một ngày sau khi được tự do, Lê Anh Hùng trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.

Lê Anh Hùng-Hà Nội 08/02/2013 écouter

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.