Blogger Nguyễn Hoàng Vi kể lại vụ công an bắt giữ và khám xét thân thể - VIỆT NAM - RFI

 

 1. 07:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 07:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 08:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 08:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 08:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 08:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 08:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 08:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 08:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 08:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 08:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 09:06 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 09:13 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 09:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 09:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 09:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 09:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 09:48 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 09:55 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 10:02 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 10:09 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 10:16 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 10:23 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 10:30 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 10:37 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

VIỆT NAM

Nhân quyền Việt Nam

Blogger Nguyễn Hoàng Vi kể lại vụ công an bắt giữ và khám xét thân thể

media Blogger Nguyễn Hoàng Vi DR

Trong số các blogger bị câu lưu hôm nay 28/12/2012 khi định đến dự phiên xử phúc thẩm ba thành viên CLB Nhà báo Tự do, có cô Nguyễn Hoàng Vi. Không chỉ bị đánh đập, cô Hoàng Vi còn bị an ninh lột quần áo, khám xét thân thể rất thô bạo.

Trả lời phỏng vấn RFI tối nay sau khi được thả về, Nguyễn Hoàng Vi kể lại : 

Blogger Nguyễn Hoàng Vi 28/12/2012 nghe

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.