Cần phổ biến các hiểu biết về chủ quyền của Việt Nam - VIỆT NAM - RFI

 

 1. 07:00 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 07:07 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 07:14 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 07:21 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 07:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 07:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 07:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 07:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 07:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 08:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 08:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 08:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 08:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 08:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 08:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 08:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 08:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 08:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 09:06 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 09:13 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 09:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 09:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 09:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 09:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 09:48 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

VIỆT NAM

Biển Đông Việt Nam

Cần phổ biến các hiểu biết về chủ quyền của Việt Nam

media Theo giới nghiên cứu, có gần 30 tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông từ đầu thế kỷ XVII (DR)

Ngày hôm qua 26/4, tại Hà Nội, một cuộc hội thảo quốc gia lần thứ hai về chủ quyền Biển Đông đã được tổ chức với sự tham gia của hàng chục nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc nhiều ngành khoa học, với chủ đề "Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông: Lịch sử, Địa chính trị và Luật pháp quốc tế” do Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao tổ chức.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã 27/04/2011 - Trọng Thành nghe

Kể từ 2009 đến nay, Việt Nam đã tổ chức hai hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông và một hội thảo cấp quốc gia. Điểm nổi bật lần này là có rất nhiều ý kiến yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến các kiến thức lịch sử và pháp lý về chủ quyền Biển Đông để thúc đẩy đối thoại trong lĩnh vực còn được coi là "nhạy cảm" này. Sau đây là nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Nhã, chuyên gia về lịch sử Biển Đông, thành viên tham dự hội thảo.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.