Không nhận đơn khiếu kiện tập thể là trái luật - VIỆT NAM - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
  • 14h00 - 14h17 tu
    Bản tin 10/05/2015 14h00, GMT
  • 14h17 - 15h00 tu
    PHÁT THANH 10/05/2015 14g17, GMT

VIỆT NAM

Không nhận đơn khiếu kiện tập thể là trái luật

media Dân khiếu kiện các tỉnh vẫn thường kéo đến Hà Nội để đòi công lý.

Đầu tháng 9, Thanh tra nhà nước Việt Nam công bố thông tư hướng dẫn thực hiện một nghị định của chính phủ, được ban hành từ năm 2006, về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, trong đó có điều khoản quy định trả lại các đơn từ do một tập thể ký tên. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 10/10/2010.

Theo thông tư này, việc nhiều người ký vào một đơn kiện là không hợp lệ. Hiện tại, có nhiều ý kiến phản ứng với việc này, cho rằng đây là một điều khoản vô lý, cản trở quá trình thực thi công lý. Để tìm hiểu vấn đề này, ban Việt ngữ RFI phỏng vấn đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết. Theo ông Nguyễn Minh Thuyết, thông tư và nghị định kể trên đã làm trái với Luật Khiếu nại, Tố cáo do Quốc hội Việt Nam ban hành năm 2005.

Phỏng vấn đại biểu Nguyễn Minh Thuyết 22/09/2010 - Trọng Thành Nghe

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.