NGHE TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH RFI TIẾNG VIỆT HÀNG NGÀY - TỔNG HỢP - RFI

 

 1. 00:21 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 00:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 00:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 00:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 00:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 00:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 01:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 01:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 01:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 01:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 01:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 01:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 01:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 01:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 01:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 02:06 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 02:13 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 02:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 02:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 02:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 02:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 02:48 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 02:55 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 03:02 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 03:09 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

TỔNG HỢP

Internet

NGHE TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH RFI TIẾNG VIỆT HÀNG NGÀY

media

Chương trình phát thanh RFI  tiếng Việt hàng ngày (60 phút) được đặt tại đây.

Do thay đổi giao diện, bộ phận kỹ thuật RFI đang hoàn thiện trang web này. Trong khi chờ đợi, toàn bộ chương trình phát thanh RFI Tiếng Việt hàng ngày - 60 phút - được cài ở đây.

Mong quý vị thông cảm.

 

RFI Tiếng Việt_Chương trình 60 phút 09/05/2010 09/05/2010 écouter

 

 

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.