TRANG WEB MỚI CỦA RFI TIẾNG VIỆT - TỔNG HỢP - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 03/26/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  PHÁT THANH 03/26/2015 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu
  Bản tin 03/26/2015 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu
  PHÁT THANH 03/26/2015 15g17, GMT
đóng

TỔNG HỢP

Internet

TRANG WEB MỚI CỦA RFI TIẾNG VIỆT

Kể từ ngày 17/3, ban Việt ngữ RFI có trang web mới. Từ nay, quý vị có thể truy cập vào trang web của RFI Tiếng Việt ở địa chỉ cũ : www.rfi.fr/tiengviet và ở địa chỉ mới  www.viet.rfi.fr. Truy cập trang web này, tốt nhất quý vị nên sử dụng Firefox.

Trang web mới được tổ chức như sau :

- Các đề mục chính như Việt Nam, Châu Á, Kinh tế, Xã hội,. . . sẽ được đặt trên đầu trang. Muốn đọc các bài về đề mục nào, quý vị click vào đề mục đó.

- Trong bản tin thời sự, tin quan trọng nhất nằm ở cột bên trái với ảnh lớn. Các tin quan trọng khác nằm ở cột bên phải. Các tin còn lại được lưu trữ trong các đề mục.

- Cũng trong cột bên phải, lần lượt là các mục Phân tích ( Mỗi ngày một sự kiện ), Phỏng vấn, Điểm báo và Cộng đồng.

- Ở cột bên trái, bên dưới phần tin thời sự lần lượt là các mục:

+ ''Tạp chí hàng tuần''. Quý vị click vào các mũi tên bên phải để tìm các tạp chí khác.

+ ''Chuyên đề'', bao gồm những hồ sơ lớn như chủ quyền biển Đông, biến đổi khí hậu,. . .

+ ''Không gian văn hóa RFI'', tập hợp những bài đặc sắc nhất của RFI Việt ngữ về văn hóa nghệ thuật.

+ ''Hồ sơ lịch sử '', lưu trữ những bài về đề tài như Nhân văn giai phẩm, . . .

- Phần nghe các chương trình phát thanh nằm ở góc bên phải của trang web. Quý vị có thể nghe trực tiếp RFI tiếng Việt, nghe lại bản tin thời sự tiếng Việt, nghe RFI Âm nhạc hoặc nghe RFI tiếng Pháp.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.