Nghe RFI Tiếng Việt - TỔNG HỢP - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 04/01/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  PHÁT THANH 04/01/2015 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu
  Bản tin 03/28/2015 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu
  PHÁT THANH 03/28/2015 15g17, GMT
đóng

TỔNG HỢP


Nghe RFI Tiếng Việt

Giờ và làn sóng để nghe Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp tại Việt Nam

Kể từ ngày 29/03/2009, chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh về Việt Nam, sẽ được phát cùng lúc trên sóng ngắn 9565 kHz và trên sóng trung bình 1296 kHz, từ 15g đến 16g, giờ quốc tế (TU / GMT), tức là từ 22g đến 23g, giờ Việt Nam.

Riêng chương trình phát thanh từ 14g đến 15g, giờ quốc tế (TU / GMT), tức là từ 21g đến 22g, giờ Việt Nam không có gì thay đổi, vẫn được phát trên làn sóng ngắn 7380 kHz.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.