Nghe Tải nạp Podcast
  • 14h00 - 14h17 GMT
    Thông tin 05/02 14h00 GMT
  • 14h17 - 15h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 05/02 14h17 GMT
TỔNG HỢP

Nghe RFI Tiếng Việt

Giờ và làn sóng để nghe Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp tại Việt Nam

Kể từ ngày 29/03/2009, chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh về Việt Nam, sẽ được phát cùng lúc trên sóng ngắn 9565 kHz và trên sóng trung bình 1296 kHz, từ 15g đến 16g, giờ quốc tế (TU / GMT), tức là từ 22g đến 23g, giờ Việt Nam.

Riêng chương trình phát thanh từ 14g đến 15g, giờ quốc tế (TU / GMT), tức là từ 21g đến 22g, giờ Việt Nam không có gì thay đổi, vẫn được phát trên làn sóng ngắn 7380 kHz.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.