Úc đối phó với những trận cháy rừng lớn - QUỐC TẾ - RFI

 

  1. 21:01 TU 15h17 - 16h00 tu
  2. 21:44 TU 15h17 - 16h00 tu
  3. 22:27 TU 15h17 - 16h00 tu
  4. 23:10 TU 15h17 - 16h00 tu
  5. 21:01 TU 15h17 - 16h00 tu
  6. 21:44 TU 15h17 - 16h00 tu
  7. 22:27 TU 15h17 - 16h00 tu
  8. 23:10 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

QUỐC TẾ

Quốc tế Úc Thiên tai

Úc đối phó với những trận cháy rừng lớn

media Cháy lớn tại vùng Tasmania-Úc. Ảnh ngày 06/01/2013 Reuters

Thủ tướng Julia Gillard ngày 07/01/2013 kêu gọi người dân Úc cảnh giác trong những ngày tới, với nguy cơ sẽ xảy ra những trận cháy rừng trầm trọng nhất từ nhiều năm qua, do nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tường trình của thông tín viên Vi Mạnh từ Sydney.

 

Thông tín viên Vi Mạnh-Sydney 07/01/2013 nghe

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.