Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp Ban chấp hành trước kỳ họp Quốc hội - CHÂU Á - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 03/27/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  PHÁT THANH 03/27/2015 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu
  Bản tin 03/27/2015 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu
  PHÁT THANH 03/27/2015 15g17, GMT
đóng

CHÂU Á

Châu Á Trung Quốc Theo dòng thời sự Chính trị

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp Ban chấp hành trước kỳ họp Quốc hội

media Tập Cận Bình, nhân vật sẽ chính thức trở thành tân Chủ tịch nước Trung Quốc sau kỳ họp Quốc hội. Reuters

Theo Tân Hoa Xã, Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp từ ngày thứ Ba 26/02/2013 đến thứ Năm 28/02, trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 12. Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ đưa các tân lãnh đạo của đảng vào các vị trí đứng đầu Nhà nước và chính phủ.

Tân Hoa Xã thông báo, năm nay theo quyết định của 25 thành viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc họp ngày hôm qua 23/2, 205 ủy viên trung ương khóa 18 - được bầu ra tại đại hội hồi tháng 11/2012 - sẽ họp vào tuần tới dưới sự chủ tọa của ông Tập Cận Bình.

Cuộc họp hôm qua của Bộ Chính trị cũng đưa ra một danh sách dự kiến thành phần chính phủ mới, để đề nghị Quốc hội thông qua. Kể từ năm 1988, tại Trung Quốc, trước khi Quốc hội mới họp khóa đầu tiên, luôn luôn có một kỳ họp toàn thể của Ban chấp hành trung ương Đảng.

Kỳ họp kéo dài hơn mười ngày kể từ 5/3, của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc – tên chính thức của Quốc hội Trung Quốc – sẽ đưa ông Tập Cận Bình, tân Tổng bí thư đảng, vào vị trí Chủ tịch nước, thay thế cho ông Hồ Cẩm Đào, và Phó thủ tướng Lý Khắc Cường vào chức vụ Thủ tướng, thay cho ông Ôn Gia Bảo.

Quốc hội Trung Quốc cũng sẽ thông qua một số văn bản luật và phê chuẩn các chủ trương chính phủ trong năm tới. Thông báo của Tân Hoa Xã đặc biệt nhấn mạnh đến « các nỗ lực phải thực hiện để đơn giản hóa và phi tập trung hóa nền hành chính, cũng như thúc đẩy các cải cách thể chế ».

Quốc hội Trung Quốc, về mặt chính thức là cơ quan tối cao của Nhà nước, nhưng thực chất chỉ làm công việc phê chuẩn các quyết định do ban lãnh đạo đảng Cộng sản đưa ra.

Các thành viên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc được các hội đồng cấp địa phương bầu lên. Cứ năm năm một lần, kể từ năm 1992, sau mỗi kỳ đại hội của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có ngay một hội nghị của Ban chấp hành trung ương, rồi một hội nghị thứ hai, tiếp theo đó vài tháng, như kỳ hội nghị sẽ diễn ra trong tuần tới, trước khi khai mạc phiên đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Tiếp theo đó, các cuộc họp của Ban chấp hành trung ương cứ tuần tự diễn ra vào mỗi mùa thu, cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.