Trung Quốc thông qua luật về trách nhiệm đối với những người thân cao tuổi - CHÂU Á - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu
  Bản tin 03/28/2015 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu
  PHÁT THANH 03/28/2015 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu
  Bản tin 03/28/2015 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu
  PHÁT THANH 03/28/2015 15g17, GMT
đóng

CHÂU Á

Châu Á Trung Quốc Xã hội Dân số

Trung Quốc thông qua luật về trách nhiệm đối với những người thân cao tuổi

media Từ nay, giới trẻ Trung Quốc có nghĩa vụ chăm sóc người cao tuổi trong gia đình Lawren

Ngày 28/12/2012, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật bảo vệ những người thân cao tuổi trong gia đình. Theo website của chính phủ, luật có hiệu lực từ 01/07/2013, quy định là các thành viên trong gia đình, không sống cùng những người thân cao tuổi, thì phải đến thăm thường xuyên.

Tuy nhiên, luật không nêu ra những trừng phạt, nếu không làm việc này và không nói rõ số lần đến thăm trong một thời gian nào đó.

Mặt khác, những người cao tuổi, nếu nhận thấy quyền và lợi ích của mình vị xâm phạm, thì có thể tìm đến sự trợ giúp của các cơ quan liên quan, thậm chí có thể đệ đơn kiện ra tòa.

Luật cũng có những điều khoản quy định về việc xử lý những xung đột lợi ích trong gia đình, nghĩa vụ hỗ trợ tài chính và nhà ở cũng như các biện pháp trừng phạt đối với những trường hợp lạm dụng người cao tuổi, không giúp đỡ hoặc cấm họ tái giá.

Luật bảo vệ người cao tuổi được đưa ra vào lúc Trung Quốc đang phải đối mặt với thực tế xã hội là dân số ngày càng già sau 3 thập niên áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ được có một con.

Theo số liệu chính thức, vào cuối năm 2011, Trung Quốc có khoảng 184 triệu người hơn 60 tuổi, tương đương 13,7% tổng dân số. Sang năm tới 2013, Trung Quốc sẽ có hơn 200 triệu người ngoài 60 tuổi.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.