Bắc Kinh bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan an ninh chính trị cao nhất - CHÂU Á - RFI

 

 1. 00:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 00:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 00:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 00:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 00:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 01:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 01:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 01:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 01:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 01:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 01:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 01:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 01:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 01:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 02:06 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 02:13 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 02:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 02:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 02:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 02:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 02:48 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 02:55 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 03:02 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 03:09 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 03:16 TU 15h17 - 16h00 tu
đóng

CHÂU Á

Châu Á Trung Quốc

Bắc Kinh bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan an ninh chính trị cao nhất

media Sau Đại hội đảng, Trung Quốc chính thức hóa các vị trí nhân sự chủ chốt (REUTERS)

Sau đại hội đảng 18, đảng Cộng sản Trung Quốc bước sang giai đoạn chính thức hóa các vị trí nhân sự chủ chốt. AFP hôm nay dẫn nguồn từ báo chí chính thức Trung Quốc, thông báo Bộ trưởng Công an được bổ nhiệm lãnh đạo Ban Chính trị Tư Pháp của đảng, cơ quan nắm toàn bộ lĩnh vực an ninh nội chính của chế độ.

Bản tin của Tân Hoa Xã thông báo, Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ thay thế ông Chu Vĩnh Khang năm nay 70 tuổi, làm trưởng ban Chính trị Tư pháp của khóa trước. Như vậy ông Mạnh Kiến Trụ sẽ nắm quyền lực toàn bộ lĩnh vực an ninh.

Ban Chính trị Tư pháp là cơ quan rất quan trọng trong bộ máy cầm quyền của đảng Cộng sản Trung Quốc, được cung cấp một nguồn ngân sách lớn và đặc biệt là có quyền hành trực tiếp lên các cơ quan như Tòa án và lực lượng công an. Đây là cơ quan ra chủ trương duy trì ổn định an ninh và trấn áp bất đồng chính kiến.

Việc bổ nhiệm ông Mạnh Kiến Trụ vào vị trí này đã được dự kiến từ trước đại hội đảng và lúc này chỉ là chính thức hóa việc sắp xếp vị trí trong bộ máy lãnh đạo mới của Bắc Kinh. Có điểm khác, đó là trong khoá trước với chức vụ này ông Chu Vĩnh Khang nằm trong Thường trực bộ chính trị.

Lần này ông Mạnh Kiến Trụ nắm Ban Chính trị Tư pháp nhưng chỉ nằm trong Bộ chính trị gồm 25 thành viên, không có chân trong thường trực Bộ chính trị 7 người vừa được bầu.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.