Tất cả bản tin - Đài phát thanh quốc tế Pháp - RFI

 

 1. 07:21 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 07:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 07:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 07:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 07:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 07:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 08:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 08:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 08:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 08:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 08:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 08:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 08:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 08:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 08:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 09:06 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 09:13 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 09:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 09:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 09:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 09:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 09:48 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 09:55 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 10:02 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 10:09 TU 15h17 - 16h00 tu
trang trước trang sau

Tất cả các chương trình

Tìm lại các chương trình và các bản tin của RFI

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu Bản tin 09/16/2014 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu PHÁT THANH 09/16/2014 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu Bản tin 09/16/2014 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu PHÁT THANH 09/16/2014 15g17, GMT
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.