Tất cả bản tin - Đài phát thanh quốc tế Pháp - RFI

 

 1. 09:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 09:48 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 09:55 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 10:02 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 10:09 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 10:16 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 10:23 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 10:30 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 10:37 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 10:44 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 10:51 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 10:58 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 11:05 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 11:12 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 11:19 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 11:26 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 11:33 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 11:40 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 11:47 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 11:54 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 12:01 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 12:08 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 12:15 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 12:22 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 12:29 TU 15h17 - 16h00 tu
trang trước trang sau

Tất cả các chương trình

Tìm lại các chương trình và các bản tin của RFI

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 tu Bản tin 10/19/2014 14h00, GMT
 • 14h17 - 15h00 tu PHÁT THANH 10/19/2014 14g17, GMT
 • 15h00 - 15h17 tu Bản tin 10/19/2014 15h00, GMT
 • 15h17 - 16h00 tu PHÁT THANH 10/19/2014 15g17, GMT
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.