Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 GMT
  Thông tin 07/02 14h00 GMT
 • 14h17 - 15h00 GMT
  Phần còn lại của chương trình 07/02 14h17 GMT

Tất cả các chương trình

Tìm lại các chương trình và các bản tin của RFI

Nghe Tải nạp Podcast
 • 14h00 - 14h17 GMT
  Thông tin 07/02 14h00 GMT
 • 14h17 - 15h00 GMT
  Phần còn lại của chương trình 07/02 14h17 GMT
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.