Thời sự, thông tin trực tiếp - Đài phát thanh quốc tế Pháp - RFI

 

 1. 00:00 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 00:07 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 00:14 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 00:21 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 00:28 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 00:35 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 00:42 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 00:49 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 00:56 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 01:03 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 01:10 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 01:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 01:24 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 01:31 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 01:38 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 01:45 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 01:52 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 01:59 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 02:06 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 02:13 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 02:20 TU 15h17 - 16h00 tu
 22. 02:27 TU 15h17 - 16h00 tu
 23. 02:34 TU 15h17 - 16h00 tu
 24. 02:41 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 02:48 TU 15h17 - 16h00 tu
trang trước trang sau
RFI - Trang Nhất Thông tin 24H qua

Hồ sơ

Tạp chí

Chuyên mục

Học tiếng Pháp

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.