Thời sự, thông tin trực tiếp - Đài phát thanh quốc tế Pháp - RFI

 

Nghe Tải nạp Podcast
  • 14h00 - 14h17 tu
    Bản tin 10/09/2015 14h00, GMT
  • 14h17 - 15h00 tu
    PHÁT THANH 10/09/2015 14g17, GMT
RFI - Trang Nhất Thông tin 24H qua
Hồ sơ
Tạp chí
Chuyên mục
Học tiếng Pháp
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.