Thời sự, thông tin trực tiếp - Đài phát thanh quốc tế Pháp - RFI

 

 1. 11:40 TU 15h17 - 16h00 tu
 2. 11:47 TU 15h17 - 16h00 tu
 3. 11:54 TU 15h17 - 16h00 tu
 4. 12:01 TU 15h17 - 16h00 tu
 5. 12:08 TU 15h17 - 16h00 tu
 6. 12:15 TU 15h17 - 16h00 tu
 7. 12:22 TU 15h17 - 16h00 tu
 8. 12:29 TU 15h17 - 16h00 tu
 9. 12:36 TU 15h17 - 16h00 tu
 10. 12:43 TU 15h17 - 16h00 tu
 11. 12:50 TU 15h17 - 16h00 tu
 12. 12:57 TU 15h17 - 16h00 tu
 13. 13:04 TU 15h17 - 16h00 tu
 14. 13:11 TU 15h17 - 16h00 tu
 15. 13:18 TU 15h17 - 16h00 tu
 16. 13:25 TU 15h17 - 16h00 tu
 17. 13:32 TU 15h17 - 16h00 tu
 18. 13:39 TU 15h17 - 16h00 tu
 19. 13:46 TU 15h17 - 16h00 tu
 20. 13:53 TU 15h17 - 16h00 tu
 21. 14:00 TU 14h00 - 14h17 tu
 22. 14:17 TU 14h17 - 15h00 tu
 23. 15:00 TU 15h00 - 15h17 tu
 24. 15:17 TU 15h17 - 16h00 tu
 25. 16:00 TU 15h17 - 16h00 tu
trang trước trang sau
RFI - Trang Nhất Thông tin 24H qua

Hồ sơ

Tạp chí

Chuyên mục

Học tiếng Pháp

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.